Stypendia SPES - zdjęcie do publikacji na stronie internetowej