• rachunek zysków i strat za 2017r.

  • sprawozdanie finansowe za 2017r.0001

  • sprawozdanie finansowe za 2017r.0002

  • sprawozdanie finansowe za 2017r.0003

  • sprawozdanie finansowe za 2017r.0004