Filip urodził się 2 maja 2012 roku. Obecnie objęty jest indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

U chłopca rozpoznano niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawność ruchową (niedowład prawokończynowy). Filip nie komunikuje swoich potrzeb, często dochodzi do wybuchu złości i rozdrażnienia. Ma zaburzony rytm snu i czuwania. Chłopiec nie nawiązuje spontanicznie kontaktu wzrokowego.

Największym marzeniem jest możliwość komunikowania się z innym.

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

56 9085 0002 0000 0003 7211 0033

z dopiskiem POMOC DLA FILIPA

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

56 9085 0002 0000 0003 7211 0033

z dopiskiem POMOC DLA FILIPA

  • Niezbędna kwota:

  – 1 000,00 PLN / miesięcznie

  • Miejsce:

   – Środa Wielkopolska

  • Cel zbiórki: 

    – comiesięczna rehabilitacja,

    – zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

  • Czas trwania akcji:

     – Grudzień 2021r.