Franuś ma 4,5 roku. Choruje na autyzm dziecięcy. W ubiegłym roku rodzice zebrali środki i skorzystali z terapii w komorze hiperbarycznej. Terapia ta bardzo mocno pomogła Frankowi w rozwoju. W tym roku również rodzice chcieliby pojechać na turnus, niestety koszty przewyższają możliwości finansowe rodziców. Turnus zaplanowany jest na 04.06-29.06.2018r. Mamy niewiele czasu ale jesteśmy pewni że z Państwa pomocą damy radę.

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

19 90850002 0000 0003 7211 0020

z dopiskiem „POMOC DLA FRANKA”

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

19 90850002 0000 0003 7211 0020

z dopiskiem „POMOC DLA FRANKA”

  • Niezbędna kwota

5.500,00

  • Cel zbiórki

Turnus hiperbaryczny

  • Diagnoza

autyzm dziecięcy

  • Czas trwania zbiórki

grudzień  2021