Informacje

Grześ urodził się 28.10.2002 roku, mieszka w Kruczynie (gmina Nowe Miasto nad Wartą). Jest bardzo pogodnym dzieckiem chcącym poznawać świat. Niestety choruje na genetyczny zanik mięśni Duchenne’a. Jest to choroba nieodwracalna, która będzie postępowała przez całe życie. W ostatnim czasie stan Grzesia znacznie się pogorszył. Długo przebywała w szpitalu, gdzie założono chłopcu PEG, czyli przetokę odżywczą wykonaną w celu bezpośredniego podania pokarmu do żołądka. Obecnie Grześ przebywa w domu, jednak jego oddychanie wspomaga respirator.

Jedynym ratunkiem dla Grzesia jest ciągła rehabilitacja spowalniająca proces choroby.

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

67 90850002 0000 0003 7211 0029

z dopiskiem POMOC DLA GRZEGORZA

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

67 90850002 0000 0003 7211 0029

z dopiskiem POMOC DLA GRZEGORZA

  • Niezbędna kwota:

1000PLN / m-c

  • Miejsce:

Kruczyn

  • Cel zbiórki:

rehabilitacja, zakup leków,

  • Czas trwania akcji:

Grudzień 2021r.