• Rachunek zysków i strat za 2016r.

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.1

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.2

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.3

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.4

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.5

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.6

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.7

  • Sprawozdanie finansowe za 2017r.str.8