Maciek, urodził się jako wcześniak w 28 tygodniu ciąży. Cierpi na czterokończynowe porażenie dziecięce, wrodzona wadę ośrodkowego układu nerwowego, zespół Dandy-Walkera, wodogłowie, padaczkę i retinopatię wcześniaków. Specjaliści widzą potrzebę stymulowania rozwoju miedzy innymi poprzez udział w wieloprofilowym turnusie rehabilitacyjnym. Niestety turnus taki jest bardzo drogi i na dzień dzisiejszy przy ogromnych wydatkach ponoszonych na leczenie Maćka jego rodzice mogą sobie tylko o tym pomarzyć. Maciuś jest bardzo pogodnym i ciekawym świata chłopcem, ale ze względu na swoją niepełnosprawność nie potrafi chodzić i mówić. Pomóżmy Maćkowi !!!

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

84 90850002 0000 0003 7211 0014

z dopiskiem „POMOC DLA MACIUSIA”

wpłat można dokonywać na subkonto

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp

84 90850002 0000 0003 7211 0014

z dopiskiem „POMOC DLA MACIUSIA”

  • Niezbiędna kwota: 

5.000PLN / miesiąc

  • Cel zbiórki:

rehabilitacja domowa, turnus rehabilitacyjny, środki pielęgnacyjne, leki,

  • Diagnoza:

cztero- kończynowe porażenie dziecięce

  • Czas trwania zbiórki:

grudzień 2021r.